Get Adobe Flash player

Rubriky

Počet připojených domů

V současné době je v Zelenči připojeno k internetu prostřednictvým občanského sdružení Zelená Obora více než 200 domů. Další nový zájemci se stále připojují ... Přidejte se také k nám a využijte všech výhod !

Výzva pro občany Zelenče

VÝZVA PRO OBČANY ZELENČE !!! – SUPER RYCHLÝ INTERNET

Vážení sousedé,

 

Obracíme se na Vás s žádostí o podporu. Jak možná víte spolek Zelená Obora se již dlouho snaží vybudovat v Zelenči moderní, vysokorychlostní optickou síť. Po řadě měsíců se nám konečně podařilo dokončit projekt – mimo jiné i s pomocí obce. Od té doby ale uběhly téměř dva roky a my jsme stále bez stavebního povolení. Z nám nepochopitelných důvodů povolení blokuje právě obec.

 

Poslední pokus o komunikaci jsme podnikli 1.2 – poslali jsme obci zdvořilou žádost o vyjádření – viz dopis níže. Bohužel  ani po dvou měsících nemáme žádnou odpověď.

 

Chápeme, že obec má jiné priority, ale rychlé, levné a spolehlivé připojení k internetu považujeme za velmi důležité. Máme hotový projekt, máme připraveno připojení rychlostí 600Mb/s, máme finance na první etapu, jediné co schází je souhlas obce a my ani netušíme proč.

 

Ve středu 30.3. v 19:00 se v klubovně na hřišti koná veřejné zasedání zastupitelstva , kde bychom rádi zastupitele znovu  zdvořile požádali o jejich stanovisko. Musíme ale ukázat, že občany tento projekt zajímá a že si připojení jejich domů do optické sítě opravdu přejí. Prosíme vás tedy, zda byste nemohli hromadně 30.3. přijít a podpořit nás. Děkujeme.

Jedná se o Váš internet v obci !!!

Dopis obci

Dopis_Obora_list1
  Dopis_Obora_list2

Porucha – oblast Kasalova, Faltusova

Dne 4.1.2016 došlo k HW poruše vysokorychlostního spoje, který zajištuje provoz internetu v oblasti Kasalova, Faltusova. Na opravě se již pracuje.

Omlouváme se za komplikace.

Nový vysokorychlostní spoj – oblast Pampeliška

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o zřízení nového vysokorychlostního spoje v nezarušeném pásmu pro lokalitu Pampeliška.

Oživli jsme tento nový vysokorychlostní spoj, který bude sloužit jako zdroj internetové konektivity pro ulice :

Pampelišková, Kopretinová, Sasanková, Chrpová, Jitrocelová, Konvalinková, Masarykova.

Věříme, že Vám tato technologická změna zlepší používání internetu v této oblasti.

S přáním hezkých svátku

Zelená Obora

 

 

Navýšení konektivity – 500 Mbit

Rádi bychom Vás informovali, že jsme k dnešnímu dni tj. 21.10.2014 oživili novou optickou linku do internetu v rychlosti 500 Mbit/500 Mbit. Následně jsme také posílili vysokorychlostní spoj na vodojem na rychlost 186 Mbit.

Tímto krokem jsme maximálně připraveni na výstavbu optické sítě, která finišuje ve své legislativní části. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Petr Malevič

Porucha centrálního prvku

Dne 28.8.2014 v 21.30 došlo k poruše centrálního prvku infrastruktury umístěného na vodojemu. Nebylo možné se tedy připojit k internetu.

Internet byl znovu funkční 29.8.2014 od 8.30

Výpadek proudu – 11.3.2014

Dne 11.3.2014 v čase od 11.30 – 15.00 dojde k odstávce proudu v části Zelenče.

Výpadek bude způsoben pravidelnou údržbou trafostanic, kterou provádí firma ČEZ.

Výpadek se dotkne také vodojemu přes který je připojena většina uživatelů k internetu.

 

Železniční stanice pokrytá internetem zdarma – FREE WIFI

Vážení občané,

nově je pokryt prostor železniční stanice a nástupiště v Zelenči internetovým signálem.

K internetu je možné se připojit ZDARMA po dobu 30 minut. Po vyčepání přiděleného času je možné se znovu připojit za 5 hodin.

Identifikace wifi sítě (SSID) : Zelenec.org-FREE .

Po připojení k síti otevřete internetový prohlížeč na Vašem zařízení (telefon, tablet, notebook) a přihlaste se ZDARMA.

Věříme, že Vám tato novinka zpříjemní čekání na vlak …

Občanské sdružení Zelená Obora

Informace pro zájemce o optiku – lokalita U Obory

15.4.2013

V nejbližších dnech bude provedeno finální zakončení optických tras v lokalitě U Obory. Odborný technik p. Zdeněk Šrot bude kontaktovat jednotlivé domácnosti a po domluvení individuálního termínu bude provádět zakončení optických vláken v optických zásuvkách na půdách domů. Spolupracujte prosím dle Vašich možností.

Informace se týká domů :

U Obory č.p. :  739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758
K Lesíku č.p. : 759, 760

Kontakt na odborného technika na optiku :

Optika - technik

JménoTelefonE-mail
Zdeněk Šrot606 277 170z.srot@iol.cz

Vyjádření občana k projektu „Optika“

V souvislosti s plánovanou výstavbou nové infrastruktury ve Vašem okolí v projektu „Optika v Zelenči“ po které bude občanům Zelenče nabídnut nejmodernější vysokorychlostní internet a později také digitální kabelová televize, Vás žádáme o vyjádření Vašeho osobního stanoviska. Informace k projektu naleznete na stránkách www.zelenec.org .

Na veřejné diskusi (6.2.2013) k této problematice byly probrány možnosti dalšího rozvoje především s ohledem rozhodnutí o finálních trasách vedení tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení především výkopovými činnostmi, poškození zeleně apod. Bylo rozhodnuto, že maximum pokládky bude soustředěno do chodníků, kde lze za velmi krátký čas provést rozebrání dlažby, položení chrániček a opětovné uvedené do původního stavu. Na základě zkušeností z již realizovaných částí je ověřené, že lze předem definované úseky položit během dvou dnů (typicky za víkend).

Z hlediska urychlení projektu a minimalizace nákladů současně oceníme Vaši aktivní spoluúčast a to především v oblasti realizace výkopových prací a pomoci při uvedení do původního stavu, čímž nepochybně může dojít ke značné
akceleraci.

Pro každou oblast / ulici hledáme kontaktní osobu – zodpovědnou osobu, která pomůže s distribucí informací, s organizací brigád a bude schopna domluvit se všemi účastníky předběžný souhlas s realizací. Zájemci se prosím hlašte u p. Maleviče (petr.malevic@seznam.cz)

Jsme si vědomi, že realizace výkopů bude znamenat malé omezení (např. vjezd do garáže) ale jak je uvedeno výše, dopady by měly být minimální a výsledek ku prospěchu všech.

Obec Zeleneč ústy p. starosty přislíbila maximální součinnost při povolovacích jednáních tak, aby se jednotlivé části projektu děly podle schváleného územního rozhodnutí.

V současné době upravujeme projektovou dokumentaci reflektující dohodnuté změny vedení tras, neprodleně v součinnosti s obcí podáme žádost o ÚR a následně provedeme plán jednotlivých subetap.

Aktuální upravovaný plán můžete sledovat na mapě, případně si prohlédněne jednotlivé výřezy PDF  v tabulce níže.

Přiložený formulář prosím vytiskněte, vyplňte a doručte své zodpovědné osobě v dané lokalitě. Případně vhoďte do schránky obecního úřadu.

Formulář – vyjádření občana (PDF)

 

Pověřené osoby - zástupci

Seznam pověřených lidí odpovědných za komunikaci s občany v dané lokalitě.
Ulice (lokalita)Odpovědná osobaTelefonEmailPlán
ŠlitrovaMartin Šafránek721 777 100safranek@gravoservis.czPDF
ZátopkovaEva a Ben Watson-Jonesovi737 177 088prekladcent@gmail.comPDF
WerichovaJiri Ota731 295 414jiri.ota@volny.czPDF
KrylovaJiri Ota731 295 414jiri.ota@volny. czPDF
VoskovcovaMUDr. Romana Benesová602 642 880r.benesova@benesova-pediatr.czPDF
BezručovaPDF
JežkovaDavid Nacovský724 932 243david.nacovsky@seznam.czPDF
VokáčovaPDF
PolníPDF
U OboryRadomir Svancer733 547 130prytanis@post.cz

 

 

Pozvánka na veřejnou diskuzi

Vážení občané,

dovolte, abychom Vás jménem Občanského sdružení Zelená Obora pozvali na veřejnou diskuzi, která se koná ve středu 6. 2. 2013 v 19.00 v OKI-DOKI. Bude se projednávat budování I. etapy optické infrastruktury v naší obci, která bude sloužit k provozu vysokorychlostního internetu a postupně také digitální kabelové televize.

Na veřejné diskuzi budou představeny pracovní postupy projektu, rozsah a jejich časová náročnost.

Diskuze má podpořit tento projekt a pomoci zastupitelstvu obce při rozhodování o jeho finální podobě.  Pokud chcete vyjádřit podporu nebo se informovat, budeme velice rádi, když se zúčastníte. Prosíme o potvrzení Vaší
účasti na  email:  Info@zelenec.org.

V případě velkého zájmu bude schůzka opakována v dalších termínech.

Seznam ulic, které budou dotčeny v I. etapě a kde je žádoucí účast vlastníků:

Zátopkova, Werichova, Krylova, Voskovcova, Šlitrova, Vokáčova, Ježkova, U Obory

Občanské sdružení  Zelená  Obora

Vytížení sítě – online