V_ohrozeni_600

Vážení sousedé,

 

Jako předseda spolku Zelená obora vás chci informovat o vývoji v budování optické sítě a požádat o osobní podporu, kterou potřebujeme na veřejném zasedání zastupitelstva na obecním úřadě, ve čtvrtek 21.12. v 19:00 k tomu, abychom tento záměr dotáhli do realizace.

 

Optiku zavedenou do domu každého zájemce vidíme jako trvalou a technologicky správnou cestu k zajištění vysokorychlostního internetu.

O vaší podporu žádáme proto, že v posledních dnech došlo k nečekané a zásadní změně v postoji obce, který sklouzl od podpory k odmítnutí záměru výstavby optiky.

 

Protože se jedná o finančně a stavebně náročný projekt, od samého počátku s obcí spolupracujeme a záruku nám dávalo, že současné zastupitelstvo mělo optiku jako součást volebního programu a cílů pro současné funkční období. Člen zastupitelstva (Tomáš Sommer) měl výstavbu ve své agendě. Zde jsou stručně shrnuty klíčové kroky, které se udály:

 

– v únoru 2013 jsme provedli studii stavby, průzkum zájmu mezi obyvateli Zelenče a prezentovali jsme vše na setkání s více než 100 zájemci o optiku v Oki Doki. Starosta Husinec tam vyslovil záměru jednoznačnou podporu,

– během následujícího roku jsme nechali vypracovat projekt pro stavební řízení. Tento projekt jsme podali s podporou obce na SÚ k vydání územního rozhodnutí (stavební povolení); projednávání žádosti nevedlo k vydání stavebního povolení,

– v roce 2014 se podpora obce posunula v tom, že vyžadovala zajištění stavby silným partnerem, který zaručí, že stavba proběhne úspěšně; to nám dávalo smysl,

– v roce 2015 se situace zlepšila po rozhodnutí o stavbě státního datového centra v Zelenči. Vstoupili jsme do jednání se dvěma velkými providery (T-Mobile a ČD Telematika),

– S těmito společnostmi jsme dospěli k předběžné dohodě o spojení záměrů a trasování, které umožní připojení cca 200 domácností v oblastech Šlitrova, Zátopkova, U hřiště, Ježkova a okolí.

– čekali jsme na potvrzení záměru u obou providerů, připraveni dohodnout komerční podmínky. Finančně, odborně a materiálně jsme připraveni akci začít v podstatě okamžitě.

 

V předminulém týdnu nás ČD Telematika upozornila na jednání naplánované u starosty, kde se mělo jednat o souhlas obce k podání projektu na SÚ. K velkému překvapení jsme zjistili, že starosta před několika měsíci požádal o změnu trasování mimo zastavěnou oblast, která v podstatě znemožňuje využití budované trasy pro potřeby připojení domů v Zelenči.

Na naše námitky nám bylo prostřednictvím starosty sděleno, že „nepodporuje vedení trasy chodníky“ kvůli nutnosti rozebrat udělat výkop a že „internetu bude v Zelenči dost“.

 

Považujeme to za zásadní porušení řady dohod a nedodržení slibu, na základě kterého bylo zvoleno zastupitelstvo. Zároveň tuto situaci vnímáme jako znehodnocení naší dlouhodobé a finančně neohodnocené práce a odmítnutí naší snahy o společenskou angažovanost a komunitní spolupráci v rámci naší jinak skvělé obce. V neposlední řadě nás to mrzí v kontextu toho, že s obcí provozujeme řadu společných aktivit, jako je např. poskytování internetu škole a školce, provozování kamerové sítě v obci a další.

 

Prosíme, abyste nás přišli podpořit v našem jednání s obcí 21.12. v 7 hodin večer na obecní úřad a pokusit se tuto situaci nasměrovat konečně k započetí projektu.

 

 

Spolek Zelená Obora – www.zelenec.org

Vybudovali jsme pro Vás nové vysokorychlostní přístupové body umístěné na vodojemu.

Jsou všechny na nejnovější AC technologii a jsou určené do zarušeného prostředí.

Budeme postupně přepojovat stávající klienty na tyto nové přístupové body.

Odměnou pro Vás bude kvalitnější a rychlejší internet

VodojemWEB

Rádi bychom Vás informovali, že jsme  21.10.2014 oživili novou optickou linku do internetu v rychlosti 500 Mbit/500 Mbit. Následně jsme také posílili vysokorychlostní spoj na vodojem na rychlost 186 Mbit.

Tímto krokem jsme maximálně připraveni na výstavbu optické sítě. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Vážení občané,

nově je pokryt prostor železniční stanice a nástupiště v Zelenči internetovým signálem.

K internetu je možné se připojit ZDARMA po dobu 30 minut. Po vyčepání přiděleného času je možné se znovu připojit za 5 hodin.

Identifikace wifi sítě (SSID) : Zelenec.org-FREE .

Po připojení k síti otevřete internetový prohlížeč na Vašem zařízení (telefon, tablet, notebook) a přihlaste se ZDARMA.

Věříme, že Vám tato novinka zpříjemní čekání na vlak …

Spolek Zelená Obora