Financování optické infrastruktury je finančně velice náročné. Přesto se budeme snažit nabídnout nejlepší cenové podmínky pro zájemce o optickou síť.

Veškerý zdroj optického signálu bude vysílán z nově postaveného technologického domečku na hřišti v Zelenči. Od tohoto domečku budou nataženy (v zemi zakopané) pevné ochranné chráničky (HDPE chráničky) do jednotlivých podružných rozvaděčů. Od těchto podružných rozvaděčů budou následně (také v zemi) rozvedeny mikrotrubičky k jednotlivým domům.

Do celé takto připravené optické trasy bude následně „zafouknut“ optický kabel. Nejprve hromadný vícevláknový optický kabel do jednotlivých podružných rozvaděčů, následně cca 4 vláknový optický kabel uložený v mikrotrubičkách.

Na jednom konci optického kabelu (u každého uživatele/domu) bude umístěn tzv. optický převodník, který zajistí převedení optického signálu do klasické podoby (drát), kterou používají domácí počítače, televize, multimediální zařízení, routery a podobně.

Na druhém konci optického kabelu (v technologickém domečku) bude umístěn druhý tzv. optický převodník do kterého se připojí internetový signál.

Jaká bude cena ?

Z výše popsaného schématu zapojení je patrná finanční náročnost. Na trase k jednotlivým domům je potřeba zajistit:

  • výkopové práce (pro HDPE chráničky a mikrotrubičky)
  • protlaky pod silnicemi
  • vybudování podružných rozvaděčů
  • zafukování optických vláken
  • svařování optických vláken
  • zakončení optických vláken v technologickém domečku a u uživatele

Všechny tyto body budou financování ze společných financích občanského sdružení.

Jedná se o stovky tisíc korun až miliony.

Na straně uživatele/učastníka předpokládáme pouze spoluúčast na :

  • samotných optických převodnících (cca 2.000,- Kč)
  • a případně realizaci (uložení mikrotrubiček na soukromých pozemcích samotných účastníků) / možno i svépomocí (individuelně)

Mikrotrubičky budou standartně zakončeny na rozhraní pozemku obce (ulice) a soukromém pozemnku (uživatele).

Připojeným účastníkům optiky následně nabídneme 2 tarify :

Standart – ……………15 Mbit / 15 Mbit oba směry………………. měsíčně 380,- Kč nebo

Super rychlý internet ……až 100 Mbit / 100 Mbit ……. měsíčně 480,- Kč

Připavujeme také nabídku digitální kabelové televize. Bližší cenové varianty s výčtem jednotlivých kanálů budou nabídnuty později.

 

Důležitá informace :

Instalační poplatek „2.000 Kč“ platí pouze za předpokladu, že se bude připojka realizovat hromadně s ostatními ve stejné oblasti. Tedy vždy se bude najednou „tzv. zafukovat“ několik desítek lidí. Pokud bude chtít zájemce zafouknout „svůj optický kabel“ individuálně mimo společný „záfuk“, tak se částka za připojení může pohybovat v řádu 5.000 – 7.000 Kč. Pro každé zafukování se bude pujčovat zafukovací zařízení, proto ta zvýšená cena pro opozdilce.