Dovolujeme si vás pozvat na řádnou valnou hromadu spolku Zelená obora,
která se uskuteční v úterý 22.1 od 19:00 v restauraci Zeland v Zelenči.

Navrhovaný program valné hromady:
* Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
* Schválení programu valné hromady

* Volba orgánů valné hromady
* Volba členů orgánů Spolku
* Aktuální informace o budování optické sítě
* Diskuze a závěr

Radomír Švancer, člen rady spolku