V souvislosti se změnami vyvolanými dodavatelem konektivity pro spolek Zelená Obora dojde
v termínu od 1.8.2021 k přečíslování veřejných IP adress.

Původní rozsah                    Nový rozsah

85.163.116.0/24                  62.209.218.0/24
85.163.117.0/24                  62.209.219.0/24

Pokud využíváte veřejnou adresu, změňte si nejpozději k 1.8.2021 nastavení nové IP adresy.